Aloite Yhdistyneiden Kansakuntien alueellisten entiteettien ohjelman perustamiseksi

United Nations
United Nations Program on Territorial Entities Robert Gubernatorov
United Nations Program on Territorial Entities Robert Gubernatorov
UNCTAD Robert Gubernatorov

  

Aloite Yhdistyneiden Kansakuntien aluekokonaisuuksien ohjelman perustamiseksi on nykyajan välttämätön edellytys maailman kestävälle kehitykselle ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle.

   Ylemmän tason alueelliset kokonaisuudet ovat YK:n jäsenvaltioiden kestävän kehityksen perusta. Kuvernöörien ja kuvernööriryhmien työn tehokkuudesta riippuu maiden kehitys, vakaus, kansalaisten hyvinvoinnin kasvu ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen.


   Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities -aloitteen tehtävä on:

   Ylikansallisen, innovatiivisen, korkean teknologian Global Governors Platformin luominen maailman alueellisten entiteettien kestävää kehitystä varten;

   Territoriaalisten entiteettien maailmanjäljen muodostaminen osana maailman aluekehityksen kolmiportaista järjestelmämallia ja ehdot alueellisten entiteettien harmonista ja vakaata siirtymistä uuteen teknologiseen järjestykseen;

   Aloite Yhdistyneiden Kansakuntien alueellisia kokonaisuuksia koskevan ohjelman perustamiseksi.

 

   Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities (Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities) pitää ylemmän tason alueellisia kokonaisuuksia osana kolmiportaista maailman aluerakenteen ja kehityksen järjestelmämallia uuteen teknologiseen rakenteeseen siirtymisen aikakaudella:

   World Track First Level on hallitustenvälinen rata, jota edustaa 193 YK:n jäsenvaltiota;

   Toisen tason World Trackin käynnistää Territorial Entities Track, jota edustavat alueet, osavaltiot, maakunnat ja keskushallinnon kaupungit;

   Kolmannen tason maailmanrata on UN-HABITAT-ohjelman edustamia kaupunkeja.

   Territoriaalisten entiteettien World Trackin luomiseksi Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities käynnistää Yhdistyneiden Kansakuntien aluekokonaisuuksien ohjelman perustamisen, mikä myötävaikuttaa YK:n suojeluksessa olevan Global Governors Platformin luomiseen. työkalu innovatiivisten käytäntöjen ja onnistuneiden kokemusten vaihtoon alueellisten kokonaisuuksien hallinnassa ja kehittämisessä maailmassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

   World Track of Territorial Entities -järjestön (World Track of Territorial Entities) muodostaminen ja Yhdistyneiden Kansakuntien aluekokonaisuuksien ohjelman perustaminen maailmanlaajuisen aloitteen  Aluekokonaisuuksien kestävä kehitys ovat välttämättömiä elementtejä, jotka luovat edellytykset harmoniselle ja vakaalle siirtymiselle uuteen teknologiseen järjestykseen.

   Toisen tason maailmanrata, jota edustavat ylemmän tason alueelliset kokonaisuudet, on uuden teknologiajärjestyksen tuotteiden pääasiakas, tuottaja, volyymikuluttaja ja tärkein kauttakulkumaa.

   Tämä on tärkeä innovaatio valtioiden, alueellisten entiteettien kehitykselle ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle.

   Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities mahdollistaa vuorovaikutuksen Yhdistyneiden Kansakuntien ja YK-järjestelmän kansainvälisten järjestöjen kanssa.
  Vuorovaikutuksen tarve YK:n kanssa johtuu Global Initiative for Territorial Entities -aloitteen ylikansallisuudesta. Se on Global Initiativen puitteissa luotu tila- ja välinesarja, joka edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
  Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities kehitettiin useiden vuosien yhteistyöllä kestävää kehitystä ja investointi-ilmaston parantamista käsittelevän järjestön kanssa, yhdistäen sijoittajat ja luotonantajat "Maailman kehitysjärjestön", jolla on erityinen neuvoa-antava asema YK:n ECOSOC:ssa.
  Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities luo edellytykset maailman parhaiden innovatiivisten alueellisten käytäntöjen määrittelylle ja edelleen skaalaamiselle aluekokonaisuuksien kehittämisen eri osa-alueilla.
  Eräs onnistuneista esimerkeistä alueperiaatteesta YK:n toiminnassa on YK:n Habitat Program, joka on osoittanut tehokkuutensa. Tämän YK-ohjelman ansiosta eri maiden paikkakunnat saivat sysäyksen kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.
  Vuonna 1945 Yhdistyneet Kansakunnat perustettiin ensimmäisen tason hallitustenväliseksi linjaksi. YK on työssään alueperiaatteen pohjalta perustanut ihmisasutusohjelman - UN-Habitat - Track of the Third Level (pieni territoriaalinen rata).

   World Track of Territorial Entities, Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities ja Yhdistyneiden kansakuntien ohjelma on alueellisten entiteettien aloite ovat toisen tason raita ja tärkeä innovaatio, joka edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
  Yli kaksituhatta kuvernööriä ja aluejohtajaa voi saada Global Governors Platformin vuoropuhelua varten, johon Yhdistyneet Kansakunnat osallistuvat, jotta he voivat vaihtaa innovatiivisimpia ja tehokkaimpia alueellisia käytäntöjä keskinäistä kehitystä ja YK:n kestävän kehityksen saavuttamista varten. Tavoitteet.

Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities (Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities) luo ja kehittää ylikansallisen, innovatiivisen, korkean teknologian Global Governors Platformin, muodostaa kolme tilaa ja joukon työkaluja:

Global Governors Media Space ja sen profiiliversiot;

Älyllinen tila ja tekoäly alueellisille kokonaisuuksille;

Tapahtumapaikka: Global Governors Summit, World Forum of Territorial Entities, Global Award for Sustainable Development ja Global Governors Club.

  

   Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities stimuloi aluekokonaisuuksien kestävää kehitystä innovatiivisilla, teknologisilla, taloudellisilla, sosiaalisilla ja muilla aloilla. Se luo Global Dialogue Governors -foorumin innovatiivisten käytäntöjen vaihtamiseksi aluekokonaisuuksien kehittämiseksi ja hallinnoimiseksi. , keskinäinen kasvu ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen.  

   Maailman kehitysjärjestö YK:n ECOSOCin neuvoa-antavan aseman perusteella kehittää ja toteuttaa maailmanlaajuisia aloitteita kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
   Yhdistyneet Kansakunnat on jo kahdesti tunnustanut WOD:n kehittämät Global Initiatives maailman parhaiksi käytännöiksi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, vuosina 2015 ja 2021:

   Maailmanlaajuinen aloite alueellisten entiteettien kestävälle kehitykselle #SDGAction33410

https://sdgs.un.org/partnerships/global-initiative-sustainable-development-territorial-entities
​​

   "Kestävän kehityksen enkeli" maailmanlaajuiset palkinnot #SDGAction40297

https://sdgs.un.org/partnerships/angel-sustainable-development-global-awards

 

   Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities (Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities) esittää Yhdistyneille Kansakunnille aloitteen YK:n aluekokonaisuuksien ohjelman perustamiseksi systeemiseksi alustaksi, joka edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.