Governors Newsweek 

1.png
Global Governors Media Space
The first issue of a printed and digital
2.png

 

   Governors Newsweek on kansainvälinen viikoittainen painettu ja digitaalinen uutisjulkaisu kuvernööreistä ja huipputason alueellisten yksiköiden johtajista maailmanlaajuisesti.

Julkaisu on omistettu kuvernöörien, alueellisten yksiköiden päälliköiden, kuvernööriryhmien sekä alueiden viranomaisten ja heidän tiimiensä kanssa yhteistyötä tekevien liike-elämän johtajien ajankohtaisimmista aiheista, tapahtumista ja uutisista.

   Governors Newsweek on yksi keskeisistä välineistä Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities -aloitteessa, ja se muodostaa yhtenäisen kansainvälisen tietotilan kuvernööreille ja kuvernööriryhmille.

   Governors Newsweekin tavoitteena on edistää saavutuksia, löytöjä, uusia innovatiivisia menetelmiä ja käytäntöjä, pitkälle kehitettyä kansainvälistä kokemusta kestävän kehityksen kriittisiltä alueilta sekä aluekokonaisuuksien johtamista eri maailman maissa.

   Governors Newsweek -julkaisun tekniset ominaisuudet muodostuvat uuden teknisen järjestyksen aikakauden vaatimuksista. Ne sisältävät sekä vallankumouksellisia ratkaisuja uusien lähestymistapojen muodostamiseen globaalien mediatilojen luomiseen että läpimurto- ja innovatiivisten julkaisutekniikoiden kehittämistä käyttämällä esimerkkiä Innovative Publishing Technology "Creative Editorial".

   Governors Newsweek -tuotesarja koostuu joukosta sisällön tarjoamisen muotoja, kuten julkaisun materiaalien eksklusiivista sijoittamista Governors Newsin päivittäiseen uutismediaan, Governors Newsweekin viikoittaisten numeroiden julkaisemista digitaalisessa ja painetussa muodossa.

   Governors Newsweek on mukana muodostamassa Global Governors Media Spacea, joka on yksi Global Initiative for Territorial Entities -aloitteen kolmesta osa-alueesta.

   Kaiken kaikkiaan Global Governors Media Spacen muodostavien julkaisujen toiminnalla on tarkoitus luoda kuvernöörien ja kuvernööriryhmien kansainvälinen viestintämediaalusta, joka kokoaa ja valaisee alueellisten yksiköiden johtajien toimintaa eri puolilla maailmaa, mahdollistaa kuvernöörien ja heidän tiimiensä tutustumisen kollegoidensa toimintaan, oppia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavutuksista, jakaa innovatiivisia kokemuksia sekä uusimpia aluekokonaisuuksien kehitys- ja hallintatyökaluja.

Global-Governors-Media-Space.png
Governors Newsweek.jpg