Alueellisten entiteettien kestävän kehityksen maailmanlaajuisen aloitteen Global Business Leaders Club

Global Initiative for Territorial Entiti
Global Award for Sustainable Development
World Forum of Territorial Entities.png
Global-Governors-Club.png
World Economic Journal.png
Governors of the World.png

   Global Business Leaders Club of the Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities on yksi työkaluista alueellisten entiteettien maailmanlaajuisen aloitteen systemaattiseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen.

   Global Initiative for Territorial Entities -aloitteen missio on toteuttaa ylikansallinen innovatiivinen teknologinen prosessi, joka on luotu aluekokonaisuuksien kestävää kehitystä varten eri maailman maissa.

   Global Initiative for Territorial Entities -periaatteet ovat ylikansallisia, innovatiivisia, systemaattisia, käytännöllisiä ja tieteellisiä lähestymistapoja.

   Global Initiative for Territorial Entities -aloitteessa on 3 tilaa ja 11 työkalua.

   Monia tavoitteita on vaikea toteuttaa tehokkaasti ilman liike-elämän globaalien ja kansainvälisten yritysten merkittävien edustajien aktiivista osallistumista.

   Yksi Global Initiative for Territorial Entities -aloitteen tavoitteista on palkita kansainvälisiä yrityksiä Global Award for Sustainable Development -palkinnolla niiden panoksesta alueellisten entiteettien kehittämiseen.

   Global Business Leaders Clubin jäsenet Global Initiative for Territorial Entities -järjestössä ovat aktiivisia osallistujia ja puhujia World Forum of Territorial Entitiesissa sekä ehdokkaita ja voittajia Global Award for Sustainable Development -palkinnolle.

   Territoriaalisten entiteettien maailmanlaajuisen aloitteen Global Business Leaders Club voi osallistua ja tehdä ehdotuksiaan ja suosituksiaan operaation ja Global Initiativen tavoitteiden toteuttamiseksi, mukaan lukien:

   1. osallistua kuvernöörien ja yritysten väliseen maailmanlaajuiseen vuoropuheluun luodaksesi uutta vauhtia alueellisten entiteettien ja yhtiöiden kehitykselle;

   2. Osallistua vuoropuhelufoorumin työhön maailman parhaiden kokemusten vaihtamiseksi aluekehityksen eri osa-alueilla, alueellisten entiteettien ja yhtiöiden väliseen käytännön yhteistyöhön;

   3. Tarjoaa ja esitellä parhaita maailmanlaajuisia yhteistyökäytäntöjä alueellisten entiteettien ja yritysten välillä;

   4. osallistua YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen edistämiseen, edistää edellytysten luomista uusille sysäyksille alueellisten entiteettien kehittämisessä;

   5. Osallistua Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmään kuuluvan ylikansallisen kansainvälisen elimen työhön sen jälkeen, kun se on perustettu: Yhdistyneiden kansakuntien alueellisten entiteettien ohjelma.

   Global Initiative luo tilaisuuden tuoda yhteen yli kaksituhatta kuvernööriä ja heidän valtavaa kokemustaan jakamaan parhaita käytäntöjä alueellisten entiteettien kehittämisessä, tehokkaaseen vuorovaikutukseen yritysten kanssa, molemminpuolisen kasvun ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. .

   Territoriaalisten entiteettien ja globaalien yritysten välisen vuorovaikutuksen tarve ja mahdollisuus määräytyvät alueellisten entiteettien maailmanlaajuisen aloitteen ylikansallisuudesta ja Global Initiativen puitteissa luoduista toimenpiteistä ja työkaluista:

 

Alueellisten entiteettien maailmanlaajuisen aloitteen tilat:

   Global Governors Media Space

   Global Governors -tapahtumatila

   Global Governors Intellectual Space

  

Global Initiative for Territorial Entities -aloitteen työkalut:

​​

   Tekoäly alueellisille kokonaisuuksille

   Maailman alueellisten entiteettien kehittämiskeskus

   World Forum of Territorial Entities   

   Global Award for Sustainable Development

   Globaali kuvernöörien huippukokous

   Global Governors Club

   Global Business Leaders Club

   Maailman talouslehti

   Maailman kuvernöörit

   Governors Newsweek

   Kuvernöörien uutiset

   Global Business Leaders Clubin kokouksia ehdotetaan pidettäväksi kerran vuodessa, Maailman alueellisten entiteettien foorumin päivinä ja paikoissa.

   Global Business Leaders Clubin kokouksissa käsitellään alueellisten entiteettien maailmanlaajuisen aloitteen kehittämistä ja täytäntöönpanoa koskevia käytännön kysymyksiä:

   1. Osallistuminen ja suositukset maiden ja kaupunkien tunnistamiseksi seuraavaa alueellisten entiteettien maailmaa varten;

   2. Osallistuminen kansainvälisen tuomariston jäsenten ja kestävän kehityksen maailmanlaajuisen palkinnon asiantuntijaneuvoston jäsenten vaaleihin;

   3. Global Business Leaders Clubin johtokunnan vaalit, taloudelliset ja muut asiat.

   Global Business Leaders Clubin jäsenet voivat olla kansainvälisten yritysten ja yritysten johtajia, apulaisjohtajia ja liiketoimintatiimien jäseniä.

   Global Business Leaders Clubissa on kolmenlaisia jäseniä:

  

Diamond jäsen Global Business Leaders Clubissa
alueellisten entiteettien maailmanlaajuisen aloitteen

Yritysten ensimmäiselle henkilölle

Global Business Leaders Clubin platinajäsen
alueellisten entiteettien maailmanlaajuisen aloitteen

Varapäälliköiden ja toiminnanjohtajien osalta yhtiön ensimmäisen henkilön pyynnöstä.

Global Business Leaders Clubin kultajäsen
alueellisten entiteettien maailmanlaajuisen aloitteen

Yritystiimin jäsenille, yhtiön ensimmäiselle henkilölle.

  Organisatoriset ja taloudelliset kysymykset, mukaan lukien jäsenmaksujen määrän määrittäminen, ratkaistaan Global Governors Clubin ja Global Business Leaders Clubin ensimmäisessä yhteiskokouksessa.