Vetoomus alueellisten yksiköiden kuvernöörien ja johtajien puoleen

  

   2.1.2018
   Vetoomus kuvernöörien puoleen

 

   Vetoomus on suunnattu eri maiden kuvernööreille ja alueellisten entiteettien johtajille - maailman vaikutusvaltaisimmalle ja ammattimaisimmalle eliittille.

 

Arvoisat kuvernöörit!


   Puhun Teihin syvän kunnioituksen ja kiitollisuuden tunteella jokapäiväisestä ja kovasta työstänne kansojen hyvinvoinnin hyväksi!
   Alueelliset kokonaisuudet ovat perusta minkä tahansa valtion kestävälle kehitykselle. Kuvernöörien tehokkuudesta kuvernöörin tiimit ovat riippuvaisia maiden kehityksestä, vakaudesta ja äänestäjien hyvinvoinnin kasvusta.
   Monissa maissa kuvernöörit ovat yhdistyneet kansallisella tasolla ja ovat osa National Association of Governors -järjestöä; he käyvät vuoropuhelua ja jakavat tehokkaimmat käytännöt alueellisten kokonaisuuksien kehittämiseen ja hallintaan. Tällaisten yhdistysten työ on välttämätöntä valtioiden kehitykselle.
   Global Initiative for Territorial Entities (Global Initiative for Territorial Entities) luo Global Dialogue Platform -foorumin, joka vaihtaa parhaita maailman käytäntöjä ja innovatiivisia käytäntöjä aluekehityksen eri alueilla, mikä luo uutta sysäystä aluekokonaisuuksien kehitykselle.
   Global Initiative for Territorial Entities -aloitteen missio on toteuttaa ylikansallinen innovatiivinen teknologinen prosessi, joka on luotu aluekokonaisuuksien kestävää kehitystä varten eri maailman maissa.   
   Global Initiative tarjoaa mahdollisuuden yhdistää yli kaksi tuhatta kuvernööriä ja heidän valtavaa kokemustaan jakaakseen parhaita innovatiivisia käytäntöjä alueellisten yksiköiden kehittämisessä ja hallinnassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.   
   Global Initiative ja sen toteuttaminen on nykyajan vaatimus maailman kestävälle kehitykselle.   
   Global Initiative for Territorial Entities -aloitteella on 17 tavoitetta ja se vastaa yhdeksää YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta. Global Initiativen kehittäminen perustui itsenäisyyden, systemaattisen, monivuotisen innovaation sekä tieteellisen ja käytännön työn periaatteille.
   Kansainvälisiä foorumeita on maailmanlaajuisesti satoja, mutta eri maiden kuvernöörit ja alueellisten entiteettien johtajat yhdistävää ei ole. Global Initiative for Territorial Entities ehdottaa, että World Forum of Territorial Entities järjestetään säännöllisesti.
   Maailmassa jaetaan kymmeniä kansainvälisiä palkintoja. Silti ei ole olemassa sellaista, joka keskittyisi edistämään alueellisten entiteettien kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti ja palkitsee kuvernöörit ja kuvernöörien tiimit parhaista maailman käytännöistä aluekokonaisuuksien hallinnassa ja kehittämisessä. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiö palkitsee sen merkittävästä panoksesta alueellisten kokonaisuuksien kehittämiseen. Global Initiative for Territorial Entities -järjestö järjestää Global Sustainable Development Award -palkinnon.
   Maailman teknologinen ja innovatiivinen kehitys on maailman kehityksen prioriteetti ja moottori. Emme kuitenkaan ole vielä asettaneet innovatiivista tiedettä alueellisten entiteettien, kuvernöörien ja kuvernööriryhmien palvelukseen. Monien vuosien ajan on kehitetty ja käytetty tekoälyn tieteellisiä saavutuksia; tämä innovaatio ehdotetaan annettavaksi alueellisten entiteettien palvelukseen. Silloin pystymme vähentämään aika- ja taloudellisia kustannuksia käyttämällä muiden maiden aluekokonaisuuksissa jo käyttöön otettuja läpimurtoteknologioita kehittämisen ja johtamisen kautta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Global Initiative kehittää tekoälyä alueellisten entiteettien kehittämiseen.
   Kansainvälinen tilastoraportointi esitetään yhtenäisessä muodossa vain osavaltiotasolla. Alueellisten yksiköiden tasolla ei ole tuotu yleisiin kansainvälisiin standardeihin ja vaatimuksiin. Tämän ongelman ratkaisemiseksi perustettiin Global Initiative for Territorial Entities -tilastokomitea.
   Maailman maiden aluekokonaisuuksien kehittämiseen, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä tehtäviä ei käsitellä tehokkaasti kansainvälisellä, ylikansallisella tasolla. Jopa ihmisasutuskysymyksiä Yhdistyneissä Kansakunnissa on käsitelty yli 70 vuoden ajan. UN-HABITAT-ohjelma on osoittanut tehokkuutensa. Tämän YK-ohjelman ansiosta eri maiden inhimilliset maksut saivat sysäyksen kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.
   Global Initiative for Territorial Entities tarjoaa aloitteen Yhdistyneiden Kansakuntien aluekokonaisuuksien ohjelman perustamiseksi, jonka YK:n yleiskokous hyväksyy. YK:n pääsihteeri valtionpäämiesten ja kuvernöörien tuella.
   Vuonna 1945 Yhdistyneet Kansakunnat perustettiin ensimmäisen tason valtioiden väliseksi raiteeksi. Sitten YK perusti UN-Habitat Program - Track of the Third Level. World Track of Territorial Entities ja Yhdistyneiden Kansakuntien aluekokonaisuuksien ohjelma ovat toisen tason raita ja olennainen innovaatio YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
   Valitettavasti ei vielä ole olemassa globaalia mediaa, jonka toimituksellinen politiikka kattaisi kuvernöörien toiminnan eri puolilta maailmaa. Aluekokonaisuuksien kestävän kehityksen saavuttaminen on dynaamisempaa, ja se kattaa säännöllisesti innovatiivisia ja tehokkaita käytäntöjä aluekokonaisuuksien kehittämiseksi eri maissa. Kuvernöörien pitäisi tuntea toisensa, lukea toisistaan ja jakaa ainutlaatuinen kokemus. Kuvernöörit ovat laaja ja vaikutusvaltainen maailman eliitti, joka ei ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota ja kattavuutta maailman tasolla. Global Initiative for Territorial Entities ymmärtää tarpeen edistää ja popularisoida tätä aihetta ja sisältää kaksi kansainvälistä aikakauslehteä Global Initiative for Territorial Entities Tools -työkaluissa: World Economic Journal ja uuden aikakauslehden: The Governors of the World.
   Ylikansallisen innovatiivisen teknologisen prosessin toteuttamiseksi Global Initiative for Territorial Entities perusti aloitetyökalut:  
   World Forum of Territorial Entities;
   Global Sustainable Development Award;
   Tekoäly alueellisten entiteettien kehittämiseksi / AI-TED;
   Alueellisten entiteettien maailmanlaajuisen aloitteen tilastokomitea;
   Maailman alueellisten entiteettien kehittämiskeskus / WC-TED;
   Aloite Yhdistyneiden Kansakuntien alueellisen koulutuksen ohjelman perustamiseksi;
   Global Governors Club of the Global Initiative for Territorial Entities;
   Business Club of the Global Initiative for Territorial Entities;
   The Governors of the World ja World Economic Journal.

   Global Initiative for Sustainable Development of Territorial Entities stimuloi aluekokonaisuuksien kestävää kehitystä innovatiivisilla, teknologisilla, taloudellisilla, sosiaalisilla ja muilla aloilla. Se luo Global Dialogue Governors -foorumin innovatiivisten käytäntöjen vaihtamiseksi aluekokonaisuuksien kehittämiseksi ja hallinnoimiseksi. , keskinäinen kasvu ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen.  

   Maailman kehitysjärjestö YK:n ECOSOCin neuvoa-antavan aseman perusteella kehittää ja toteuttaa maailmanlaajuisia aloitteita kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Yhdistyneet Kansakunnat on jo kahdesti tunnustanut WOD:n kehittämät Global Initiatives maailman parhaiksi käytännöiksi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, vuosina 2015 ja 2021:

   Maailmanlaajuinen aloite alueellisten entiteettien kestävälle kehitykselle #SDGAction33410

https://sdgs.un.org/partnerships/global-initiative-sustainable-development-territorial-entities
​​

   "Kestävän kehityksen enkeli" maailmanlaajuiset palkinnot #SDGAction40297

https://sdgs.un.org/partnerships/angel-sustainable-development-global-awards


Global Initiative for Territorial Entities tarjoaa yhteistyötä kaikille kuvernööreille ja kuvernööriryhmille.
Pyydän tukemaan maailmanlaajuista alueellisten entiteettien aloitetta ja Yhdistyneiden Kansakuntien aluekokonaisuuksien ohjelman perustamista koskevaa aloitetta:
Kirjoita kirje tuesta Global Initiativelle ja kiinnostuksesta osallistua World Forum of Territorial Entities -järjestöön ja Global Sustainable Development Award -palkintoon.


Ystävällisin terveisin,

Global Initiative for Territorial Entities -järjestön kuvernööri Robert N. Gubernatorov  

Model of the Global Initiative for Territorial Entities